полица

 • 101Полицкий статут — 1400 года, написанный на босанчице Полицкий статут  средневековый статут Полицкой республики, сборник правовых норм, имевших силу в Полице до начала X …

  Википедия

 • 102Соденьга — Характеристика Длина 53 км Площадь бассейна 391 км² Бассейн Белое море Бассейн рек Устья → Вага → Северная Двина …

  Википедия

 • 103Сюма — Характеристика Длина 10 км Площадь бассейна 722 км² Бассейн Белое море Бассейн рек Северная Двина Водоток …

  Википедия

 • 104Тарнога (река) — Тарнога Характеристика Длина 51 км Площадь бассейна 456 км² Бассейн Белое море Бассейн рек Кокшеньга → Устья → Вага → Северная Двина …

  Википедия

 • 105Шереньга — Характеристика Длина 92 км Площадь бассейна 581 км² Бассейн Белое море Бассейн рек Вага → Северная Двина Водоток …

  Википедия

 • 106гондола — (итал. gondola) 1. тесен и долг венецијански чамец, обично со покрив или со куќичка на средината, со еден веслач што весла стоејќи 2. лесен чамец за забава и уживање воопшто 3. кошница или кабина прицврстена за аеростат (воздушен балон) за… …

  Macedonian dictionary

 • 107иконостас — (грч. eikon, istemi стави/става) 1. во православните цркви: ѕид украсен со икони што го дели олтарот од другиот дел на црквата 2. владбнатина во ѕид, полица или постамент каде што се држат икони во православните куќи, домашен олтар …

  Macedonian dictionary

 • 108кордон — (фр. cordon) 1. гајтан, врвца лента (на орден) кордон бле (фр. cordonbleu) кул. сина лента како ознака за умешност, одличен, првокласен готвач, кулинарски мајстор 2. арх. горен венец на симс 3. вој. верижна воена стража за заштита на границата од …

  Macedonian dictionary

 • 109регал — (лат. rega ред) 1. полица за книги, за алишта и др. орман со полици систем од повеќе ормани 2. мала оргула 3. тип. вид големи печатарски букви (по големината веднаш по империјалот) …

  Macedonian dictionary

 • 110репозиториум — (лат. repositorium) 1. полица за книги орман за списи 2. воопшто: место каде што се чува нешто, магазин …

  Macedonian dictionary